Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
11.07.2018
JPD2018/84/AK
Mobilās skatuves iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Jelgavas pilsētas dome, reģ. numurs: 90000042516
Anna Rubene, anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005584, fakss: 63005511
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra", reģ. numurs: 90001282471
Piegāde
44211100-3 Modulāras un pārvietojamas konstrukcijas
60000.00 EIRO
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
11.07.2018
27.07.2018 10:00
27.07.2018 10:00 (plānots)
27.07.2018 10:01