logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
20.07.2018
TM 2018/26/NFI
Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Tieslietu ministrija, reģ. numurs: 90000070045
Laura Meijere, laura.meijere@tm.gov.lv, tālrunis: + 37167036761
Pakalpojums
10. Tirgus un sabiedriskās domas pētniecības pakalpojumi
79530000-8 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
10000.00 EIRO
60 Mēneši
Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
20.07.2018
10.08.2018 14:00
10.08.2018 14:00 (plānots)
10.08.2018 14:00