logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
18.07.2018
ANP2018/34
Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu Alūksnē pārbūves darbu būvuzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
47000.00 EIRO
8 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
18.07.2018
03.08.2018 14:00
03.08.2018 14:00 (plānots)
03.08.2018 14:00