logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
03.08.2018
BIOR 2018/29/AK
Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta "BIOR" pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai
Public Procurement Law
Open competition
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Kristīne Pētersone, kristine.petersone@bior.lv
No
Delivery
38432200-4 Hromatogrāfi
No
210000.00 EUR
No
2 Months
No
Yes
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
03.08.2018
11.09.2018 11:00
11.09.2018 11:00 (scheduled)
11.09.2018 11:00