logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
03.08.2018
BIOR 2018/29/AK
Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta "BIOR" pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Kristīne Pētersone, kristine.petersone@bior.lv
Piegāde
38432200-4 Hromatogrāfi
210000.00 EIRO
2 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
03.08.2018
11.09.2018 11:00
11.09.2018 11:00 (plānots)
11.09.2018 11:00