logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
20.08.2018
LV KĶI 2018/9-AK
Gāzu analizatora iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Atvasināta publiska persona, reģ. numurs: 90002128378
Iveta Ušacka, ivetau@edi.lv
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
13000.00 EIRO
3 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
20.08.2018
14.09.2018 11:00
14.09.2018 11:00 (plānots)
14.09.2018 11:00