Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
23.08.2018
RBR 2018/15
Recruitment Services / Darbinieku atlases pakalpojumi
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Linda Kalniņa, linda.kalnina@railbaltica.org
No
Service
22. Personāla meklēšanas un nodrošināšanas pakalpojumi, izņemot darba līgumus
79600000-0 Darbinieku pieņemšanas pakalpojumi
No
127000.00 EUR
No
18 Months
No
Yes
Iepirkums tiek līdzfinansēts EISI (CEF) - Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Faility) Ietvaros / The open competition is co-finansed by the Contracting Authority and Connecting Europe Facility (CEF).
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divi) daļās / The subject matter of the open competition has been divided in 2 (two) parts.
One or more lots
Economically advantageous tender
No
English
 Valuation closed
23.08.2018
27.09.2018 15:00
27.09.2018 15:00 (scheduled)
27.09.2018 15:05