logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
23.08.2018
RBR 2018/15
Recruitment Services / Darbinieku atlases pakalpojumi
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Linda Kalniņa, linda.kalnina@railbaltica.org
Pakalpojums
22. Personāla meklēšanas un nodrošināšanas pakalpojumi, izņemot darba līgumus
79600000-0 Darbinieku pieņemšanas pakalpojumi
127000.00 EIRO
18 Mēneši
Iepirkums tiek līdzfinansēts EISI (CEF) - Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Faility) Ietvaros / The open competition is co-finansed by the Contracting Authority and Connecting Europe Facility (CEF).
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divi) daļās / The subject matter of the open competition has been divided in 2 (two) parts.
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Vērtēšana pabeigta
23.08.2018
27.09.2018 15:00
27.09.2018 15:00 (plānots)
27.09.2018 15:05