logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
27.08.2018
BIOR 2018/32/AK/ERAF
Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF projekts “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās bioekonomikas nozares” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258)
Nav
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Halina Bila, halina.bila@bior.lv
Iveta Pugajeva, iveta.pugajeva@bior.lv
Piegāde
33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
250000.00 EIRO
36 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
27.08.2018
02.10.2018 11:00
02.10.2018 11:00 (plānots)
02.10.2018 11:00