logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
30.08.2018
ANP2018/40
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs”
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
ERAF projekts “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide”, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskais atbalsta mērķis "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 26385501
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 26385501
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
No
from 42000.00 till 130000.00 EUR
No
5 Months
No
No
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
30.08.2018
20.09.2018 14:00
20.09.2018 14:00 (scheduled)
20.09.2018 14:00