logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
06.09.2018
MKP 2018/2
Dabasgāzes iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Mārupes komunālie pakalpojumi" AS, reģ. numurs: 40103111018
Pēteris Stafeckis, info@mkp.lv, tālrunis: +371 67915279, fakss: +371 67915486
Piegāde
09123000-7 Dabasgāze
1000000.00 EIRO
18 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
06.09.2018
15.10.2018 13:00
15.10.2018 13:00 (plānots)
15.10.2018 13:02