logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
10.09.2018
IeM IC 2018/13
Datortīkla drošības vārteju programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana uz 4 gadiem
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_11_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Var tikt izmantots ārvalstu finansējums, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Iekšējās drošības fondas (IDF)
Nav
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģ. numurs: 90000289913
Madara Priede, iepirkumi@ic.iem.gov.lv , tālrunis: 67208540
Piegāde
48219100-7 Vārtejas programmatūras pakotne
1000000.00 EIRO
48 Mēneši
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Izbeigts
10.09.2018
12.10.2018 11:00 (plānots)
12.10.2018 11:00 (plānots)
12.10.2018 11:00