Elektronisko iepirkumu sistēma
Terminated
10.09.2018
IeM IC 2018/13
Datortīkla drošības vārteju programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana uz 4 gadiem
Public Procurement Law
Open competition
PIL_11_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Var tikt izmantots ārvalstu finansējums, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Iekšējās drošības fondas (IDF)
Not
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģ. numurs: 90000289913
Madara Priede, iepirkumi@ic.iem.gov.lv , tālrunis: 67208540
No
Delivery
48219100-7 Vārtejas programmatūras pakotne
Yes
1000000.00 EUR
No
48 Months
No
No
One lot
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Closed
10.09.2018
12.10.2018 11:00 (scheduled)
12.10.2018 11:00 (scheduled)
12.10.2018 11:00