logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
18.09.2018
PA „Carnikavas Komunālserviss” 2018/24/ERAF
Būvuzraudzības pakalpojumi uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
"Carnikavas Komunālserviss", Carnikavas novada pašvaldības aģentūra, reģ. numurs: 90001691745
Ilona Sakoviča, ilona.sakovica@carnikava.lv , tālrunis: 67992885
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
110000.00 EIRO
1 Gadi
Līguma darbības laiks: būvuzraugs uzsāk būvuzraudzību no būvdarbu uzsākšanas pirmās dienas un veic līdz būvdarbu pabeigšanai, t.i., līdz būvdarbu nodošanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu un objekta nodošanu ekspluatācijā. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš līdz 2019.gada 30.septembris.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
18.09.2018
01.11.2018 10:00
01.11.2018 10:00 (plānots)
01.11.2018 10:00