logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
20.09.2018
TM 2018/31
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Tieslietu ministrija, reģ. numurs: 90000070045
Liene Gorodničija , Liene.Gorodnicija@tm.gov.lv
Valsts valodas centrs, reģ. numurs: 90000463460
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
79530000-8 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
291380.17 EIRO
24 Mēneši
1.daļa - Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijas vajadzībām;
2.daļa - Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts valodas centra vajadzībām;
3.daļa -Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts valodas centra vajadzībām;
4.daļa - Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts valodas centra vajadzībām;
5.daļa - Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts valodas centra vajadzībām;
6.daļa - Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts valodas centra vajadzībām;
7.daļa -Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts valodas centra vajadzībām;
8.daļa - Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts valodas centra vajadzībām;
9.daļa- Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu nodrošināšana Valsts valodas centra vajadzībām.
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
20.09.2018
23.10.2018 15:00
23.10.2018 15:00 (plānots)
23.10.2018 15:00