logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
14.09.2018
RBR 2018/25
Tehniskā izpēte un skiču projekta izstrāde Rail Baltica infrastruktūras uzturēšanas objektiem/ Technical study and design proposals for Rail Baltica infrastructure maintenance facilities
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Vineta Kļaviņa, vineta.klavina@railbaltica.org
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71300000-1 Inženiertehniskie pakalpojumi
300000.00 EIRO
182 Dienas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
14.09.2018
20.11.2018 10:00
20.11.2018 10:00 (plānots)
20.11.2018 10:00