logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
17.09.2018
RBR 2018/24
Vietējo minerālmateriālu kvalitātes novērtējums izmantošanai Rail Baltica dzelzceļa projektā/ Quality assessment study on usage of local mineral materials for Rail Baltica Railway project
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Vineta Kļaviņa, vineta.klavina@railbaltica.org
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71300000-1 Inženiertehniskie pakalpojumi
320000.00 EIRO
140 Dienas
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
17.09.2018
23.10.2018 15:00
23.10.2018 15:00 (plānots)
23.10.2018 15:00