logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
17.09.2018
IeM IC 2018/9
Integrētās datu centra platformas modernizēšana, programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana uz 4 gadiem
Nav
Publisko iepirkumu likums
Slēgts konkurss
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi ( no 1 000 000,01 EUR)
Finansēšanas avots : Valsts budžeta līdzekļi; Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF); Iekšējās drošības fonds (IDF); Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti; Latvijas - Šveices sadarbības programma; Eiropas teritoriālā sadarbības fonds Citi Eiropas Savienības fondi, citas programmas un finanšu instrumenti.
Nav
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģ. numurs: 90000289913
Andris Lobovs, iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Pakalpojums
7. Ar datortehniku saistītie pakalpojumi
72261000-2 Programmatūras atbalsta pakalpojumi
3719008.00 EIRO
4 Gadi
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
17.09.2018
31.10.2018 11:00
31.10.2018 11:00 (plānots)
31.10.2018 11:00