logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
26.09.2018
AS 2018/7/SAM 9.3.2.ERAF
Mamogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (42 000 - <135 000 EUR)
ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/18/I/005 Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Aizkraukles slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
Nav
"Aizkraukles slimnīca", SIA, reģ. numurs: 40003255337
Laura Kļučina, info@amc.lv, tālrunis: 65133873, fakss: 65121527
Piegāde
33111650-2 Mamogrāfijas aparāti
114000.00 EIRO
2 Mēneši
Iepirkumā paredzēta magogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA "Aizkraukles slimnīca" vajadzībām. Piedāvāto iekārtu ir atļauts izplatīt LR un ES. Piedāvātai precei jāatbilst Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm.
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
26.09.2018
24.10.2018 10:00
24.10.2018 10:00 (plānots)
24.10.2018 10:00