logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
05.10.2018
TND – 2018/48
Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Tukuma novada dome, reģ. numurs: 90000050975
Ieva Ručevska, ieva.rucevska@tukums.lv, tālrunis: 63107325
Pakalpojums
16. Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi
90620000-9 Sniega tīrīšanas pakalpojumi
53884.30 EIRO
no  01.01.2019 līdz  31.12.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
05.10.2018
22.10.2018 11:00
22.10.2018 11:00 (plānots)
22.10.2018 11:00