logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
04.10.2018
VNĪ/2018/7/2/AK-51
Vispārīgā vienošanās par tehniskās apsekošanas, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes un būves ekspertīzes veikšanu
Public Procurement Law
Open competition
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Not
Valsts nekustamie īpašumi, reģ. numurs: 40003294758
Ģirts Norlinds, girts.norlinds@vni.lv, tālrunis: 67024988
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
Yes
1.00 EUR
No
48 Months
No
Yes
One or more lots
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Valuation closed
04.10.2018
09.11.2018 11:00
09.11.2018 11:00 (scheduled)
09.11.2018 11:00