logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
07.11.2018
MND 2018/63
Mārupes novada pašvaldības ielu pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Nav
Mārupes novada dome, reģ. numurs: 90000012827
Inga Ķemere, inga.kemere@marupe.lv, tālrunis: 67149860
Būvdarbi
45233222-1 Ielu bruģēšanas un asfaltēšanas darbi
5 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
07.11.2018
22.11.2018 11:00
22.11.2018 11:00 (plānots)
22.11.2018 11:00