logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
29.10.2018
TND-2018/52
Pārtikas produktu piegāde Tukuma ledus hallei
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Tukuma novada dome, reģ. numurs: 90000050975
Ieva Ručevska, ieva.rucevska@tukums.lv, tālrunis: 63107325
Tukuma ledus halle, reģ. numurs: 40103431587
Piegāde
15000000-8 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija.
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
29.10.2018
16.11.2018 11:00
16.11.2018 11:00 (plānots)
16.11.2018 11:01