logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
01.11.2018
IeM IC 2018/21
Publisko fiksēto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm uz 5 gadiem
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģ. numurs: 90000289913
Andris Lobovs, iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Madara Priede, iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
64200000-8 Telekomunikāciju pakalpojumi
991736.00 EIRO
5 Gadi
Tikai vienu daļu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
01.11.2018
03.12.2018 11:00 (plānots)
03.12.2018 11:00 (plānots)
03.12.2018 11:00