logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
12.11.2018
ANP2018/49
Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (1.kārta)
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Būvdarbi
45233300-2 Ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm, ceļiem, ielām un gājēju celiņiem
no 170000.00 līdz 1000000.00 EIRO
10 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
12.11.2018
28.11.2018 14:00
28.11.2018 14:00 (plānots)
28.11.2018 14:00