logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
20.11.2018
SND 2018/42
Pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Saulkrastu pilsētā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Saulkrastu novada dome, reģ. numurs: 90000068680
Dana Buša, dana.busa@saulkrasti.lv
Būvdarbi
45316110-9 Ceļu apgaismes ierīču uzstādīšana
8 Mēneši
Tikai vienu daļu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
20.11.2018
06.12.2018 11:00
06.12.2018 11:00 (plānots)
06.12.2018 11:00