logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
23.11.2018
TND-2018/46/ERAF
Tukuma 2.vidusskolas pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_09_AK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.
2018/S 226-516143
Tukuma novada dome, reģ. numurs: 90000050975
Ieva Ručevska, ieva.rucevska@tukums.lv, tālrunis: 63107325
Būvdarbi
45454000-4 Pārbūves darbi
6194777.00 EIRO
16 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
23.11.2018
14.03.2019 11:00
14.03.2019 11:00 (plānots)
14.03.2019 11:01