logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
23.11.2018
RBR 2018/27
Supplier market study for railway infrastructure components/ Dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu elementu piegādātāju tirgus izpēte
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Iepirkums tiek līdzfinansēts EISI (CEF) - Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) ietvaros
Not
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Jānis Lukševics, janis.luksevics@railbaltica.org
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71335000-5 Inženiertehniskā izpēte
No
140 Days
No
No
Economically advantageous tender
No
English
 Valuation closed
23.11.2018
11.01.2019 15:00
11.01.2019 15:00 (scheduled)
11.01.2019 15:01