logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
03.12.2018
ANP2018/48
Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” aprīkojums
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Piegāde
33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
45 Dienas
Medicīnas un speciālā aprīkojuma, profesionālās sadzīves tehnikas iegāde Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” vajadzībām
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
03.12.2018
27.12.2018 14:00
27.12.2018 14:00 (plānots)
27.12.2018 14:00