logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
27.11.2018
RBR 2018/28
Design and design supervision services for the construction of the new line from Parnu to the Estonian - Latvian border/ Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Pärnu līdz Igaunijas - Latvijas valsts robežai
Publisko iepirkumu likums
Konkursa procedūra ar sarunām
PIL_46_KPS_pakalpojumi_ ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Jānis Lukševics, janis.luksevics@railbaltica.org
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
27 Mēneši
Iepirkums tiek līdzfinansēts EISI (CEF) — Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) ietvaros. Iepirkums tiek veikts Igaunijas Republikas Ekonomikas un Sakaru Ministrijas vajadzībām. Līguma darbības termiņš ir 27 mēneši no līguma noslēgšanas dienas būvprojektēšanas darbiem, savukārt kopējais līguma darbības termiņš (t.i. iekļaujot arī autoruzraudzības darbus) konkrētajā brīdī nav nosakāms, jo ir atkarīgs no būvdarbu veikšanas laika./ This procurement is co - financed by the Connecting Europe Facility (CEF). The Contracting Authority conducts this procurement for the benefit of the Ministry for Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia. The period for design services is 27 months. Design supervision service period lasts until the full acceptance of construction works.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Noslēgts
27.11.2018
14.01.2019 16:00
14.01.2019 16:00 (plānots)
14.01.2019 16:01