logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
06.12.2018
LNP 2018/43
Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā (SAM 4.2.2.ietvaros)
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Nav
Lielvārdes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024489
Sintija Kristapure, iepirkumi@lielvarde.lv, tālrunis: 65020844
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
no 170000.00 līdz 5547999.99 EIRO
9 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
06.12.2018
17.12.2018 10:00
28.12.2018 10:00
28.12.2018 10:00 (plānots)
28.12.2018 10:02