logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
30.11.2018
BNA 2018/083/ERAF
Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana un rehabilitācija
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Būvdarbi
45246200-5 Upes krasta nostiprināšanas darbi
320000.00 EIRO
455 Dienas
Tikai vienu daļu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
30.11.2018
15.01.2019 14:00
15.01.2019 14:00 (plānots)
15.01.2019 14:00