logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
08.01.2019
RBR 2018/29
,,Darbinieku atlases pakalpojumi (Baltijas valstīs - Latvija, Lietuva, Igaunija" / ,,Recruitment Services (Baltic states - Latvia, Lithuania, Estonia)"
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Linda Kalniņa, linda.kalnina@railbaltica.org
Pakalpojums
22. Personāla meklēšanas un nodrošināšanas pakalpojumi, izņemot darba līgumus
79600000-0 Darbinieku pieņemšanas pakalpojumi
82000.00 EIRO
18 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU ANGĻU
 Vērtēšana pabeigta
08.01.2019
29.01.2019 15:00
29.01.2019 15:00 (plānots)
29.01.2019 15:00