logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
21.12.2018
SIA RM 2018/62
Meža datu pārvaldības sistēmas izstrāde un uzturēšana (atkārtoti)
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
"Rīgas meži", SIA, reģ. numurs: 40003982628
Juris Zariņš, iepirkumi@rigasmezi.lv, tālrunis: 67415710
Kristīne Megne, iepirkumi@rigasmezi.lv, tālrunis: +37167012553
Pakalpojums
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
72230000-6 Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi
100000.00 EIRO
48 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
21.12.2018
28.01.2019 11:00
28.01.2019 11:00 (plānots)
28.01.2019 11:01