logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
08.01.2019
2019/1
Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2019./2020. apkures sezonai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Priekules novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000031601
Līga Šenfelde, liga.senfelde@priekulesnovads.lv, tālrunis: 63497951
Piegāde
03413000-8 Kurināmā koksne
no  01.03.2019 līdz  31.08.2019
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
08.01.2019
28.01.2019 14:00
28.01.2019 14:00 (plānots)
28.01.2019 14:00