logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
28.12.2018
CSP 2018/12/ERAF
Oficiālās statistikas portāla izstrāde un ieviešana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Centrālā statistikas pārvalde, reģ. numurs: 90000069830
Uldis Ainārs, Uldis.Ainars@csb.gov.lv, tālrunis: 67366920
Pakalpojums
7. Ar datortehniku saistītie pakalpojumi
72000000-5 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts.
276628.64 EIRO
11 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
28.12.2018
04.02.2019 14:00
04.02.2019 14:00 (plānots)
04.02.2019 14:00