logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
07.01.2019
RBR 2018/31
Nodokļu konsultāciju un pārskatu sagatavošanas pakalpojumi RB Rail AS 2019.-2020. gadā/ Tax advisory and reporting services for RB Rail AS in 2019 - 2020
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Iepirkuma priekšmetu finansē EISI (CEF) - Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Vineta Kļaviņa, vineta.klavina@railbaltica.org
Pakalpojums
9. Grāmatvedības, audita un uzskaites pakalpojumi
79222000-6 Nodokļu deklarāciju sagatavošanas pakalpojumi
130000.00 EIRO
25 Mēneši
Līguma izpildes termiņu katrai iepirkuma daļai lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikumā/ Please see the contract performance deadline for each part of the procurement procedure in open competition regulations
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU ANGĻU
 Vērtēšana pabeigta
07.01.2019
28.01.2019 15:00
28.01.2019 15:00 (plānots)
28.01.2019 15:00