logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
04.01.2019
BNA 2018/090
Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un luksoforu apkalpošana Bauskas novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
1. Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
50232000-0 Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču un luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi
150000.00 EIRO
36 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
04.01.2019
04.02.2019 14:00
04.02.2019 14:00 (plānots)
04.02.2019 14:00