logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
11.01.2019
JPD2019/1/MI
Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma un uzstādīšana ziemas sezonas brīvdabas pasākumos
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jelgavas pilsētas dome, reģ. numurs: 90000042516
Džesija Zeiferte, Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv
Indra Soldāne, Indra.Soldane@dome.jelgava.lv
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra", reģ. numurs: 90001282471
Piegāde
31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums.
no  04.02.2019 līdz  28.02.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
11.01.2019
22.01.2019 10:00 (plānots)