logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
11.01.2019
AND 2019/3 ERAF
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” (projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/I/083) -BŪVDARBI
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF
Nav
Apes novada dome, reģ. numurs: 90000035872
Inese Muceniece, inese.muceniece@ape.lv
Jurijs Ronimoiss, jurijs.ronimoiss@ape.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
7 Mēneši
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” -BŪVDARBI Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros
Investīciju projektā ““Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” (ID: Apes ND 2019/3 ERAF)
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
11.01.2019
01.02.2019 10:00
01.02.2019 10:00 (plānots)
01.02.2019 10:04