logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
18.01.2019
EDI 2019/1/AK
EDI korpusa "D" ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana projekta "EDI zinātniski eksperimentālā korpusa, ēkas kadastra Nr. 010009204400006, energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Elektronikas un datorzinātņu institūts, reģ. numurs: 90002135242
Viktors Harlinskis, iepirkumi@edi.lv
Eva Sokolova, iepirkumi@edi.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
6 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
18.01.2019
15.02.2019 11:00
15.02.2019 11:00 (plānots)
15.02.2019 11:00