logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
17.01.2019
VIAA 2019/02 ERAF VenT
Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas” vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālas izglītības iestāžu skaitu"
Nav
Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģ. numurs: 90001800413
Gatis Zvaigzne, gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv, tālrunis: 67785410
Ventspils Tehnikums, reģ. numurs: 90000079824
Piegāde
42000000-6 Ražošanas iekārtas.
3 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
17.01.2019
19.02.2019 10:30 (plānots)
19.02.2019 10:30 (plānots)
19.02.2019 10:30