logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Closed
15.01.2019
LV KĶI 2019/1-ERAF
Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem Dzērbenes ielā 27 un Dzērbenes ielā 27B, Rīgā
kad. nr. 01001150310001, 01001150309011
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Atvasināta publiska persona, reģ. numurs: 90002128378
Iveta Ušacka, ivetau@edi.lv
No
Service
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
No
28000.00 EUR
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
15.01.2019
29.01.2019 11:00 (scheduled)