logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
29.01.2019
DNP 2019/1
„Degvielas iegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Artjoms Gekišs, iepirkumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711, fakss: 6 56 81710
Pakalpojums
09100000-0 Degvielas
352000.00 EIRO
24 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir Eiropas Savienības un Latvijas nacionālajiem standartiem un tehniskajai specifikācijai atbilstošas Degvielas iegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:
1. daļa – Degvielas iegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām
Vismaz vienai degvielas uzpildes stacijai (turpmāk - DUS) jāatrodas ne tālāk par 20 km no Dagdas novada pašvaldības, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
2. daļa – Degvielas iegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām
DUS jāatrodas sekojošos maršrutos:
Dagda – Aglona – Jēkabpils – Rīga;
Dagda – Daugavpils; Dagda – Rēzekne.
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
29.01.2019
01.03.2019 11:00
25.02.2019 11:00 (plānots)
01.03.2019 11:00