logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
28.01.2019
LLU 2019/5/AK
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LF un VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. numurs: 90000041898
Inese Sprukta, inese.sprukta@llu.lv, tālrunis: 63005674, fakss: 63005619
Piegāde
38430000-8 Detektorierīces un analīzes ierīces
11826.44 EIRO
2 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
28.01.2019
28.02.2019 09:00
28.02.2019 09:00 (plānots)
28.02.2019 09:00