logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
30.01.2019
EDI 2019/2/AK
EDI korpusa "D" apkures sistēmas atjaunošana projekta "EDI zinātniski eksperimentālā korpusa, ēkas kadastra Nr. 01000920440006, energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Elektronikas un datorzinātņu institūts, reģ. numurs: 90002135242
Eva Sokolova, iepirkumi@edi.lv
Viktors Harlinskis, iepirkumi@edi.lv
Būvdarbi
45330000-9 Sanitārtehnikas darbi
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
30.01.2019
21.02.2019 10:30
21.02.2019 10:30 (plānots)
21.02.2019 10:31