logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
31.01.2019
LLU 2019/7/AK
Ilgtspējīgo biodegvielu pētnieciskās iekārtas komplektācijas piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Public Procurement Law
Open competition
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF projekts „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.4/17/I/003
Not
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. numurs: 90000041898
Arta Pļaveniece, arta.plaveniece@llu.lv, tālrunis: 63005674
No
Delivery
38432100-3 Gāzu analīzes aparāti
No
312397.00 EUR
No
6 Months
No
Yes
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
31.01.2019
18.03.2019 09:15
18.03.2019 09:15 (scheduled)
18.03.2019 09:15