logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
31.01.2019
LLU 2019/7/AK
Ilgtspējīgo biodegvielu pētnieciskās iekārtas komplektācijas piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF projekts „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.4/17/I/003
Nav
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. numurs: 90000041898
Arta Pļaveniece, arta.plaveniece@llu.lv, tālrunis: 63005674
Piegāde
38432100-3 Gāzu analīzes aparāti
312397.00 EIRO
6 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
31.01.2019
18.03.2019 09:15
18.03.2019 09:15 (plānots)
18.03.2019 09:15