logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
07.02.2019
AST2019/11
110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dagda", "Gajoks", un "TEC-2"
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu (tikai SPSIL)
SIL_07_SP_publicējot_dalības_uzaicinājumu_piegādes (no 443 000 EUR)
2019/S 027-061002
"Augstsprieguma tīkls" AS, reģ. numurs: 40003575567
Juris Gavronskis, juris.gavronskis@ast.lv, tālrunis: +37167725235, fakss: +37167728858
Piegāde
31174000-6 Energoapgādes transformatori
1080000.00 EIRO
no  01.07.2019 līdz  20.07.2020
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU ANGĻU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
07.02.2019
15.03.2019 11:00
15.03.2019 11:00 (plānots)
15.03.2019 11:00