logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
12.02.2019
SIA "AADSO" 2019/02
DEGVIELAS PIEGĀDE sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2019.gadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" SIA, reģ. numurs: 41503029988
Evita Žuromska, aadso@inbox.lv, tālrunis: 65476324
Piegāde
09100000-0 Degvielas
164600.00 EIRO
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
12.02.2019
25.03.2019 10:00
25.03.2019 10:00 (plānots)
25.03.2019 10:00