logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
13.02.2019
2019/4
Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana / Provision of Building Expert Services
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, reģ. numurs: 90000028508
Anda Lasmane, anda.lasmane@varam.gov.lv, tālrunis: 67026577
Pakalpojums
71315200-1 Būvniecības konsultāciju pakalpojumi
41500.00 EIRO
3 Gadi
Nolikums pieejams gan latviešu, gan angļu valodā.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
13.02.2019
26.02.2019 11:00
26.02.2019 11:00 (plānots)
26.02.2019 11:07