logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
20.02.2019
RBR 2019/3
Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Aiga Benfelde, aiga.benfelde@railbaltica.org, tālrunis: +37126360325
Pakalpojums
63510000-7 Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi
906000.00 EIRO
36 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
20.02.2019
22.03.2019 15:00
22.03.2019 15:00 (plānots)
22.03.2019 15:01