logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
15.02.2019
VSIA TOS 2019/4MP
Gaisa apstrādes iekārtu tehniskā apkope un gaisa filtru piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, iepirkumi@tos.lv, tālrunis: 67399248
Pakalpojums
50730000-1 Dzesēšanas ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
24 Mēneši
iepirkums sadalīts 2 daļās.
CPV papildu priekšmets - 42514310-8 (gaisa filtri)
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
15.02.2019
26.02.2019 11:00 (plānots)
26.02.2019 11:00 (plānots)