logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
15.02.2019
RBR 2019/2
Direktoru un amatpersonu atbildības apdrošināšana/ Directors and Officers Liability Insurance
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Vineta Kļaviņa, vineta.klavina@railbaltica.org
Pakalpojums
66516500-5 Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU ANGĻU
15.02.2019
01.03.2019 15:00 (plānots)